Niet Zonder Ons

Daphne, Niet Zonder Ons

Niet Zonder Ons: Daphne uit Rotterdam

Het programma Niet Zonder Ons volgt 6 mensen met een hersenaandoening die thuis zijn komen te zitten en weinig om handen hebben. De 6 deelnemers vertegenwoordigen een vergeten groep, zonder perspectief op een zinvolle of actieve toekomst. En dat is zonde, want het zijn mensen die stuk voor stuk nog veel capaciteiten hebben en nog zoveel mogelijk uit het leven willen halen.

Student

Eén van hen is de 26-jarige Daphne. Ze groeit op in het Noord-Brabantse Oosterhout, maar verhuist voor haar studie Journalistiek in 2012 naar Amsterdam. Daphne geniet van het studentenleven. Ze werkt in een restaurant en wil naast haar studie nog een studie gaan volgen. Maar daar komt het niet van.

Aanrijding

In april 2013 wordt Daphne in Amsterdam aangereden door een auto. De hulpdiensten zijn er snel bij en dat is haar redding geweest. Ze wordt bij aankomst in het ziekenhuis direct geopereerd om te voorkomen dat de bloeding in haar hoofd niet nog meer schade aan kan richten. Daphne ligt 2 maanden in coma en de kans dat zij het zou overleven lijkt klein. Toch ontwaakt ze en een lange en intensieve revalidatie volgt. Want ze moet alles opnieuw leren.

Frontaal hersenletsel

Daphne heeft net zoals Cor uit Niet Zonder Ons,NAH. Bij Daphne gaat het om frontaal hersenletsel. De frontale hersenen spelen een rol bij het aansturen van willekeurige (doelgerichte) bewegingen. Ook zijn ze betrokken bij veel psychische functies, zoals impulsbeheersing, beoordelingsvermogen, probleemoplossing, planning, sociaal gedrag, taal en geheugen. Dat resulteert bij Daphne in ongeremdheid en impulsief gedrag. Ze zegt wat ze denkt, wat voor haar omgeving vaak confronterend kan zijn, en is er vaak met haar hoofd niet bij. Ze is ook snel overprikkeld en moe. Het is Daphne niet gelukt om na het ongeluk haar leven weer op te pakken en gelukkig te zijn.

Meer zelfvertrouwen en sociale contacten

Nu Daphne niet studeert of werkt heeft zij het gevoel niet meer mee te tellen in deze maatschappij. Ze verliest aan zelfvertrouwen en weet ook niet goed hoe zij zichzelf hier uit moet halen. Daphne wil niets liever dan weer aan het werk. Werk helpt Daphne bij de invulling van haar dag en het geven van een doel.

Daphne, en alle andere deelnemers, is te zien in het programma Niet Zonder Ons wat te zien is vanaf 3 februari 2020 (6 afleveringen) om 21.30 uur op NPO 1.

Ik verhuisde naar Amsterdam voor bestuur- & organisatiewetenschappen. Weet de schrijver veel; hij heeft er iets moois van gemaakt en illustreert het probleem goed.

Het probleem van daginvulling na een trauma dat uw leven op z’n kop zet. Lees hier en kijk vanaf 3 februari om halftien naar NPO1.

U hoort het goed;

Daphne verschijnt op Nederland 1!

Zie mij link: niet-zonder-ons-daphne-uit-rotterdam (!)

En lees wat ik naar Xav stuurde:

Jij bent ook bipolair liefie

Alleen van het andere spectrum

Ik ken borderline beter dan autisme

Dus daarom kíés ik voor

Verder te gaan met Yuri olie

(De andere smeerolie)

LET IT SNOW♥️🥁⚓️

twitter.com/dphn00/status/1219926988795850752

Kijk m’n spotify

Bij de pagina Over Mij

Zoveel RELIEKEN

VAN HET LEVEN

HOOP

GELOOF

LIEFDE

Lees verder LET IT SNOW♥️🥁⚓️

UIT HET BEROEP

Feiten

Algemeen
1. De officier van Justitie stelt in het verzoekschrift dat uit de afschriften van crisismaatregel blijkt dat;

 • Het vermoeden bestaat dat betrokkene lijdt aan maniforme psychose bij niet-aangeboren hersenletsel, lijkt getriggerd door onregelmatig en inadequaat gebruik van voorgeschreven, hogere dosering van stemmingsstabilator;
 • Er onmiddellijk dreigend, ernstig nadeel is dat bestaat uit/ of het aanzienlijke risico op;
  • Ernstige psychische schade
  • Ernstige materiele schade
  • De situatie dat betrokkene door hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept
  • De situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is
  • Het ernstig vermoeden bestaat dat het gedrag van betrokkene, als gevolg van de psychische stoornis, niet-zijnde een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap is, dit dreigend ernstig nadeel veroorzaakt.

Persoonlijke omstandigheden van cliënte

 1. Cliënte woont zelfstandig. De zus van cliënte woont in de buurt van cliënte. De ouders van cliënte wonen te Oosterhout. Cliënte heeft goed contact met haar ouders. Haar ouders zijn deel van de kennissenkring.
 2. Cliënte is aangereden. Het auto-ongeluk is de oorzaak van frontaal hersenletsel bij cliënte.
 3. Cliënte is gedurende vijf jaar onder behandeling van dezelfde psychiater te Bavo Europoort. De afgelopen jaren zijn de psychiaters meermaals gewisseld. Cliënte had veel vertrouwen in psychiater dr. A. van Galen. Dr. Van Galen is door het aangaan van een nieuwe werkbetrekking in een andere organisatie, niet langer betrokken bij cliënte. Cliënte staat thans plus minus achttien maanden onder behandeling van psychiater dr. Van Den Berg. Cliënte ervaart geen goede samenwerking en stelt niet tevreden te zijn over haar psychiater. Cliënte zou graag doorverwezen worden naar een andere psychiater.

GRONDEN

 1. Cliënte geeft aan het niet eens te zijn met de voorschriften van de medicatie. Cliënte eist inspraak te behouden in het voorschrift van haar medicatie. Op grond van art. 7:456 BW heeft cliënte recht op inzage in, en afschrift van de bescheiden bedoeld in artikel 454 van het Burgerlijk Wetboek 7. Dit artikel luidt als volgt: de hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt (zie art. 7:454 lid 1 BW)
 2. Cliënte is van mening dat de verplichte zorg niet noodzakelijk is. Cliënte is immers bereid mee te werken aan de behandeling. Cliënte wenst naar huis te gaan en de behandeling voort te zetten in ambulante vorm. Cliënte stelt dat toen zij onder behandeling van dr. Van Galen stond, nooit middels een dwangmaatregel is opgenomen. Op grond van art. 7:450 BW wordt dit bekrachtigd. Dit artikel luidt als volgt: Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patiënt vereist.
 3. Cliënte geeft daarbij te kennen dat de opname in de accommodatie haar psychische toestand juist verergerd. Cliënte is gewend dagelijks te sporten. Cliënte kan niet sporten in de accommodatie, waardoor zij haar energie niet kwijt kan. Hierdoor ervaart cliënte veel stress. Ook ervaart cliënte stress van de andere patiënten. Deze stress veroorzaakt verbale agressie bij cliënte. Op grond van art. 7:464 BW is een behandeling zonder behandelingsovereenkomst ongegrond.
 4. Cliënte komt dan ook in beroep tegen de uitspraak d.d. 17 januari 2020 en verzoekt haar beroep gegrond te verklaren en de uitspraak van 17 januari 2020 te vernietigen.

Juridisch kader en verweer

Conclusie

Gelet op het vorenstaande verzoek ik U, Edelachtbare, primair namens cliënte, en mede-patiënte met achtergrond in de wetenschap van het recht, dit beroep gegrond te verklaren en voornoemd besluit te vernietigen waarbij de voortzetting van de crisismaatregel wordt gestaakt en subsidiair verzoek ik u het component opnemen in een accommodatie ongegrond te verklaren waarbij de verdere verplichte maatregelen in de thuissituatie kan worden voortgezet middels ambulante begeleiding.

Met vriendelijke groet,

Advocate (anoniem)

(gemachtigde)

Daphne Rustwat en Ikram (mede-patiënte)

Twee NAH’ers met bipolaire stoornissen, opgesloten in Anthes te Maasstadweg 96, verdieping 6: gesloten afdeling