BITCOINS CARICE HOUTEN

Welzijn Houten! De uitzending van woensdag 15 januari 2020

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/15/nederlanders-via-nep-bitcoinadvertenties-opgelicht-voor-29-miljoen-a3987039

https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/film/artikel/4942466/carice-en-halina-boycotten-tv-show-vanwege-antisemitisme-rel

https://www.mixcloud.com/widget/iframe/?feed=http%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2Fhoutenfm%2Fwelzijn-houten-15-januari-2020-eerste-uur%2F&embed_uuid=addfd1ba-1531-4f6e-9977-6ca2bd308dcc&stylecolor=&embed_type=widget_standard

Lees verder BITCOINS CARICE HOUTEN

LET IT SNOW♥️🥁⚓️

 

Kijk m’n spotify

Bij de pagina Over Mij

Zoveel RELIEKEN

VAN HET LEVEN

HOOP

GELOOF

LIEFDE

Lees verder LET IT SNOW♥️🥁⚓️

UIT HET BEROEP

Feiten

Algemeen
1. De officier van Justitie stelt in het verzoekschrift dat uit de afschriften van crisismaatregel blijkt dat;

 • Het vermoeden bestaat dat betrokkene lijdt aan maniforme psychose bij niet-aangeboren hersenletsel, lijkt getriggerd door onregelmatig en inadequaat gebruik van voorgeschreven, hogere dosering van stemmingsstabilator;
 • Er onmiddellijk dreigend, ernstig nadeel is dat bestaat uit/ of het aanzienlijke risico op;
  • Ernstige psychische schade
  • Ernstige materiele schade
  • De situatie dat betrokkene door hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept
  • De situatie dat de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar is
  • Het ernstig vermoeden bestaat dat het gedrag van betrokkene, als gevolg van de psychische stoornis, niet-zijnde een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap is, dit dreigend ernstig nadeel veroorzaakt.

Persoonlijke omstandigheden van cliënte

 1. Cliënte woont zelfstandig. De zus van cliënte woont in de buurt van cliënte. De ouders van cliënte wonen te Oosterhout. Cliënte heeft goed contact met haar ouders. Haar ouders zijn deel van de kennissenkring.
 2. Cliënte is aangereden. Het auto-ongeluk is de oorzaak van frontaal hersenletsel bij cliënte.
 3. Cliënte is gedurende vijf jaar onder behandeling van dezelfde psychiater te Bavo Europoort. De afgelopen jaren zijn de psychiaters meermaals gewisseld. Cliënte had veel vertrouwen in psychiater dr. A. van Galen. Dr. Van Galen is door het aangaan van een nieuwe werkbetrekking in een andere organisatie, niet langer betrokken bij cliënte. Cliënte staat thans plus minus achttien maanden onder behandeling van psychiater dr. Van Den Berg. Cliënte ervaart geen goede samenwerking en stelt niet tevreden te zijn over haar psychiater. Cliënte zou graag doorverwezen worden naar een andere psychiater.

GRONDEN

 1. Cliënte geeft aan het niet eens te zijn met de voorschriften van de medicatie. Cliënte eist inspraak te behouden in het voorschrift van haar medicatie. Op grond van art. 7:456 BW heeft cliënte recht op inzage in, en afschrift van de bescheiden bedoeld in artikel 454 van het Burgerlijk Wetboek 7. Dit artikel luidt als volgt: de hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de patiënt (zie art. 7:454 lid 1 BW)
 2. Cliënte is van mening dat de verplichte zorg niet noodzakelijk is. Cliënte is immers bereid mee te werken aan de behandeling. Cliënte wenst naar huis te gaan en de behandeling voort te zetten in ambulante vorm. Cliënte stelt dat toen zij onder behandeling van dr. Van Galen stond, nooit middels een dwangmaatregel is opgenomen. Op grond van art. 7:450 BW wordt dit bekrachtigd. Dit artikel luidt als volgt: Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de patiënt vereist.
 3. Cliënte geeft daarbij te kennen dat de opname in de accommodatie haar psychische toestand juist verergerd. Cliënte is gewend dagelijks te sporten. Cliënte kan niet sporten in de accommodatie, waardoor zij haar energie niet kwijt kan. Hierdoor ervaart cliënte veel stress. Ook ervaart cliënte stress van de andere patiënten. Deze stress veroorzaakt verbale agressie bij cliënte. Op grond van art. 7:464 BW is een behandeling zonder behandelingsovereenkomst ongegrond.
 4. Cliënte komt dan ook in beroep tegen de uitspraak d.d. 17 januari 2020 en verzoekt haar beroep gegrond te verklaren en de uitspraak van 17 januari 2020 te vernietigen.

Juridisch kader en verweer

Conclusie

Gelet op het vorenstaande verzoek ik U, Edelachtbare, primair namens cliënte, en mede-patiënte met achtergrond in de wetenschap van het recht, dit beroep gegrond te verklaren en voornoemd besluit te vernietigen waarbij de voortzetting van de crisismaatregel wordt gestaakt en subsidiair verzoek ik u het component opnemen in een accommodatie ongegrond te verklaren waarbij de verdere verplichte maatregelen in de thuissituatie kan worden voortgezet middels ambulante begeleiding.

Met vriendelijke groet,

Advocate (anoniem)

(gemachtigde)

Daphne Rustwat en Ikram (mede-patiënte)

Twee NAH’ers met bipolaire stoornissen, opgesloten in Anthes te Maasstadweg 96, verdieping 6: gesloten afdeling

 

Winkel Breda | Zoek winkels te huur: Stationslaan 75 4815 GW Breda [funda in business]

Winkelruimte Breda | Stationslaan 75 4815 GW Breda

Deze makelaar ‘wil’ me niet

Alsof makelaars iets te willen hebben

#underdog #hierarchy #alfa #beta #man #vrouw

Lees verder Winkel Breda | Zoek winkels te huur: Stationslaan 75 4815 GW Breda [funda in business]